To Do

Home

  • Home: rechts van de header witruimte
  • Afspraak maken in orde
  • Header opnieuw exporteren
  • Alle afbeeldingen radius 5 px
  • Ruimte tussen onderwerpen kleiner
  • Medewerkers er uit?
  • Info webwinkel er uit? Ander afbeelding maken

Pagina layout

  • Teksten goed, recht en uitlijning (Moon wilt alle tekst kleiner)
  • Extra afbeeldingen? NEE
  • Seb: Header afbeeldingen kleiner? Of anders? (Moon wilt steeds een losse afbeelding in de grote header, kan dat?) 4 headers maken
  • Titels groter
  • Seb: Buteyko stopwatch?
  • Seb: Agenda waar mensen hun afspraak in kunnen maken
  • Over maken (tijdelijk niet zichtbaar in menu)
  • Medewerkers mooier
  • Trainingen en begeleiding meer info
  • Vrouw&klinieken mooier
  • Contact mooier